Get Adobe Flash player
دبستان فضیلت-ایران

به وب سایت مجموعه مدارس دخترانه فضیلت خوش آمدید

این مجموعه فعالیت خود را در سال 1376 با تأسیس مقطع دبیرستان آغاز نمود. در ادامه مسیر متعالی و اهداف والای خود در سال 1394 فعالیت آموزشی و تربیتی خود را تحت عنوان مؤسسه فضیلت کیمیای علم ادامه داد و اقدام به تأسیس مقاطع دبستان و متوسطه دوره اول نمود.
مجموعه مدارس فضیلت با پشتوانه 24 ساله خود و تجربه قریب به 35 ساله مؤسس آن در حوزه آموزش و پرورش هم اکنون با سه شعبه در حال تربیت آموزشی و فرهنگی عزیزانی است که آینده این مرز و بوم در گرو آگاهی و تربیت صحیح و منطقی آنهاست.
سلامت روح و روان، سلامت جسم و سلامت تحصیلی دانش آموزان از اولویت های مهم ما برای این تربیت صحیح و منطقی است و تمام سعی خود را در همراهی با اولیا و دغدغه ایشان به کار می گیرد.
به لطف الهی، مجموعه فضیلت با برنامه ریزی درست خود و پیگیری مستمر سلامت روان، جسم و تحصیل دانش آموزان توانسته است شرایط دوران سخت کرونا را پشت سر نهاده و رضایت اولیا را جلب و دغدغه آنان را برطرف نماید.
ادعا نمی کنیم که بهترینیم اما خوشحالیم که بهترین ها ما را انتخاب کرده اند.

مجموعه مدارس فضیلت