موفقیت ها
دبستان فضیلت-ایران

به وب سایت مجموعه مدارس دخترانه فضیلت خوش آمدید

موفقیت در پروژه علمی جابربن حیان سال 97-96

دبستان فضیلت-مدرسه تخصصی بدمینتون
دبستان فضیلت-مدرسه تخصصی بدمینتون

کسب رتبه اول کشوری در آزمون جامع مبتکران سال 97-96

دبستان فضیلت-ثبت نام
دبستان فضیلت-مدرسه تخصصی بدمینتون

برگزیده شدن دانش آموزان جهشی از بین 180 نفر

دبستان فضیلت-ثبت نام
دبستان فضیلت-مدرسه تخصصی بدمینتون

کسب رتبه اول کشوری در آزمون جامع مبتکران سال 96-95

دبستان فضیلت-مدرسه تخصصی بدمینتون
دبستان فضیلت-مدرسه تخصصی بدمینتون

موفقیت در پروژه علمی جابربن حیان سال 96-95

دبستان فضیلت-مدرسه تخصصی بدمینتون
دبستان فضیلت-مدرسه تخصصی بدمینتون

کسب رتبه برتر در المپیاد ریاضی نوجوانان ایران

دبستان فضیلت-مدرسه تخصصی بدمینتون
دبستان فضیلت-مدرسه تخصصی بدمینتون

کسب رتبه برتر در آزمون ریاضی خانه ریاضی ایران

دبستان فضیلت-مدرسه تخصصی بدمینتون
دبستان فضیلت-مدرسه تخصصی بدمینتون

کسب مقام برتری در سطح استان و منطقه 7 در رشته بدمینتون

دبستان فضیلت-مدرسه تخصصی بدمینتون
دبستان فضیلت-مدرسه تخصصی بدمینتون

عکس ورزشکاران فضیلت با وزیرمحترم ورزش و جوانان، جناب آقای دکتر گودرزی

دبستان فضیلت-مدرسه تخصصی بدمینتون
دبستان فضیلت-مدرسه تخصصی بدمینتون
دبستان فضیلت-مدرسه تخصصی بدمینتون
دبستان فضیلت-مدرسه تخصصی بدمینتون

بازدید کننده گرامی چنانچه برای دیدن تصاویر ویا هر قسمت از سایت، مشکل دارید می توانید از مرورگرchrome که در زیر مشاهده می کنیداستفاده نمایید.
لینک دریافت این مرورگر داده شده است.کافی است روی آن کلیک و سپس دانلود نمایید.

Google Chrome