دبیرستان دوره اول (راهنمایی) دخترانه فضیلت-پایه نهم
دبستان فضیلت-ایران

به پایگاه اطلاع رسانی مجتمع آموزشی دخترانه غیردولتی فضیلت خوش آمدید

روز دوشنبه 97/7/9
زبان: آموزش فونتیک درس اول صفحه 16 کتاب
ریاضی: حل کاربرگ شماره 1 تکلیف: تمرین صفحه 5 کتاب ریاضی
علوم: آشنایی با تعدادی از غیر فلزات و یادگیری کاربردهای آنها در زندگی

دبستان فضيلت-مدرسه تخصصي بدمينتون

روز شنبه 97/7/7
تحقیق و پژوهش: ادبیات تحقیق شامل سوالات تحقیق انواع تحقیق فرضیه و ... همراه با منبع شناسی تدریس شد.

دبستان فضيلت-مدرسه تخصصي بدمينتون

روز شنبه 97/7/7
ریاضی: تکمیل درس اول تکلیف: کاربرگ شماره 1 کامل در دفتر

دبستان فضيلت-مدرسه تخصصي بدمينتون

روز چهارشنبه 97/7/4
زبان: چگونگی استفاده از دیکشنری جهت دریافت تلفظ، معنی، مثال، نکات دستوری و اصطلاحات
ادبیات: تدریس درس اول و روخوانی شعر و مفهوم ابیات و تاریخ ادبیات مربوطه
علوم: آشنایی با سولفوریک اسید و کاربردهای آن و تدریس مدل اتمی بور و حل مثال

دبستان فضيلت-مدرسه تخصصي بدمينتون

بازدید کننده گرامی چنانچه برای دیدن تصاویر ویا هر قسمت از سایت، مشکل دارید می توانید از مرورگرchrome که در زیر مشاهده می کنیداستفاده نمایید.
لینک دریافت این مرورگر داده شده است.کافی است روی آن کلیک و سپس دانلود نمایید.

Google Chrome