دبستان و پیش دبستان دخترانه فضیلت-پایه پنجم

پیش دبستان، دبستان و متوسطه دوره اول فضیلت

منطقه 7 تهران

به وب سایت مجتمع آموزشی دخترانه فضیلت خوش آمدید.

گزارش و تکالیف
تکالیف:
تمرینات دوره ای را بنویسید.
کامل کردن داستان انجام شود.
پلی کپی ریاضی حل شود.

شنبه 98/1/17