دبستان و پیش دبستان دخترانه فضیلت-پایه پیش دبستانی

پیش دبستان، دبستان و متوسطه دوره اول فضیلت

منطقه 7 تهران

به وب سایت مجتمع آموزشی دخترانه فضیلت خوش آمدید.

گزارش و تکالیف
قرآن- حل کاربرگ کشیدن خط پروانه ای و آشنایی با پروانه - آموزش مفهوم جکع و شکل آن- آموزش فیل و خرطوم و گوش و عاج- تمرین شعر ایران و اعداد- حل کاربرگ آشنایی با مفهوم علامت جمع و کشیدن آن- حل کاربرگ کشیدن و پررنگ کردن خطوط منحنی- حل کاربرگ شناخت تشابه و تفاوت ها- دست ورزی با خمیر

دوشنبه 98/2/8

گزارش و تکالیف
حل صفحه 59 الف و ب عدد 9 از ریاضی مبتکران- تمرین شعر اعداد- آموزش حرف واو با استفاده از درست کردن نشانه و تعریف داستان- رنگ آمیزی و درست کردن کاردستی و اوریگامی سگ واحد کار حیوانات- اردوی درون مدرسه ای

شنبه 98/2/7

گزارش و تکالیف
تمرین دعای فرج به همراه آهنگ- حل صفحه 53الف و ب مبتکران کمتر و بیشتر - آموزش و توضیح درمورد حیوانات دوزیست- آموزش و توضیح زندگی قورباغه و مراحل تولدش- حل کاربرگ قورباغه- درست کردن کاردستی ماهی با چوب بستنی و کاغذ رنگی- هنر

سه شنبه 98/2/3

گزارش و تکالیف
تمرین سوره فلق و فیل- تمرین شعر ایران- اعداد و من بچه شیعه هستم- ورزش با کلیپ- درست کردن کاردستی سبد خرگوش- حل کاربرگ کشیدن خط و شناخت حیوانات دریایی و آموزش و توضیح درباره غذای آنان و پوشش- نقاشی گام به گام زرافه- زبان

دوشنبه 98/2/2