دبستان و پیش دبستان دخترانه فضیلت-پایه سوم

پیش دبستان، دبستان و متوسطه دوره اول فضیلت

منطقه 7 تهران

به وب سایت مجتمع آموزشی دخترانه فضیلت خوش آمدید.

گزارش و تکالیف
درس حوض فیروزه ای تمرین شد و هم معنی و متضاد تمرین شد تمرین جدول ضرب و ضرب و تقسیم انجام شد شمارش اعداد به حروفی و عددی تمرین شد مطالعات درس درست مصرف کنیم با دانش آموزان تمرین شد قرآن سوره صف و حشر و درس عید مسلمانان هدیه ها تمرین شد.
تکالیف:
یک املا از درس پیراهن بهشتی و لغت از درس بلدرچین و برزگر نوشته شود.
تمرین ضرب خانه های 2تا9 و عمل ضرب و تقسیم انجام شود.

سه شنبه 97/10/11

گزارش و تکالیف
درس حوض فیروزه ای تمرین شد و تمرین دستوری بوی نرگس حل شد جمله سازی انجام شد تمرین جدول ضرب و ضرب و تقسیم انجام شد
تکالیف:
یک املا از درس پیراهن بهشتی نوشته شود.
تمرین ضرب یک عددی و تقسیم انجام شود.

دوشنبه 97/10/10

گزارش و تکالیف
ریاضی درس محیط و مساحت تمرین شد و 80و81 حل شد فارسی درس حوض فیروزه ای تمرین شد و بوی نرگس حل شد جدول ضرب 2تا9 تمرین شد از درس کارنیک و آواز گنجشک املا گرفته شد علوم درس جست و جو کنیم و بسازیم تمرین شد.
تکالیف:
یک املا از درس پیراهن بهشتی نوشته شود.
تمرین های ضرب و تقسیم در دفتر حل گردد.

یکشنبه 97/10/9

گزارش و تکالیف
فارسی تدریس شد و بوی نرگس روانخوانی شد ریاضی تدریس شد و جدول ضرب 2تا9 تمرین شد. املای تخته ای تمرین شد تمرین های تقسیم حل شد جمله سازی انجام شد علوم فصل نور و مشاهده اجسام تمرین شد.
تکالیف:
تمرین جدول ضرب خانه های 2تا9 انجام شود.
املا یک بار از درسهای گذشته به صورت لغت نوشته شود.
پیک آدینه حل شود.

چهارشنبه 97/10/5

گزارش و تکالیف
فارسی تدریس شد و تا بوی نرگس روانخوانی شد ریاضی تدریس شد و جدول ضرب 2تا9 تمرین شد. هدیه ها و مطالعات تمرین شد.
تکالیف:
ریاضی تمرین های ضرب و تقسیم حل شود.
املا یک بار از درس فداکاران نوشته شود.

سه شنبه 97/10/4