دبستان و پیش دبستان دخترانه فضیلت-پایه ششم

پیش دبستان، دبستان و متوسطه دوره اول فضیلت

منطقه 7 تهران

به وب سایت مجتمع آموزشی دخترانه فضیلت خوش آمدید.

گزارش و تکالیف
تمرین آخر صفحه کتاب ریاضی حل شد پیک حل شد امتحان هدیه ها سال 94 گرفته شد.
تکالیف:
فردا ارزشیابی علوم داریم.

دوشنبه 98/2/2