دبستان و پیش دبستان دخترانه فضیلت-تربیت بدنی

پیش دبستان، دبستان و متوسطه دوره اول فضیلت

منطقه 7 تهران

به وب سایت مجتمع آموزشی دخترانه فضیلت خوش آمدید.

گزارش و تکالیف
پایه ششم،آزمون دوی ۵۴۰ متر و آزمون استقامت عضلانی، ۲ ست والیبال
پایه پنجم،آزمون دوی ۵۴۰ متر
پایه ی چهارم، آزمون طناب و آزمون قدرت عضلانی
پایه سوم، آزمون استقامت عضلانی و استپ ا دقیقه ای ، پایه دوم دور زمین مینی والیبال ۸ دور دویدن
و آزمون استقامت .

سه شنبه 98/2/3